Tørvis Hotell - draumen om Marifjøra

Tørvis Hotell har røter attende til 1639 i det som var eit handelsentrum i regionen - Marifjøra.
Me ligg rett ved Lustrafjorden, som skil seg ut med grønfargen sin - farga av breen.
 
Tørvis Hotel's history goes back to the early 1600's, when Marifjøra was a market town in the region.
You can find the hotel by the green Lustrafjord - colored by the glacier.

 

Tørvis Hotell åpnet 2. mai 2019 og vil heretter være åpent året rundt!
Tørvis Hotell opened May 2nd 2019 and will from now on be open all year round!