Marifjøra er ei lita bygd inst i Sognefjorden med lange tradisjonar som handelsstad. 

Les om historia og om kva som går føre seg nede ved fjorden i dag.

Tørvis Hotell 1930.jpg

HISTORIE 

KAFÉ MARIFJØRA

SOGNEFJORD SJOKOLADE