Fjordlandskap

Tørvis Hotell har røter attende til 1639 i det som var eit handelssentrum i regionen - Marifjøra. Resepsjonshuset er frå om lag 1750 og tek i mot deg med sitt kraftig trepanel når du kjem inn døra.

Hotellet ligg ved Lustrafjorden, som skil seg ut med grønfargen sin - farga av breen. Fjord Seal kan ta deg med ut på fjorden i kayak frå naustet deira som ligg 500 meter frå hotellet.

  • Fjorden

 
Sjå film fra Tørvis

 

Tilrådde reisemål

Me samarbeidar med

Hotel Mundal i Fjærland og Nigardsbreen Gjesteheim i Jostedalen.

 

sognefjord logo