Tørvis Hotell har røter attende til 1639 i det som var eit handelssentrum i regionen - Marifjøra.

Me ligg rett ved Lustrafjorden, som skil seg ut med grønfargen sin - farga av breen. 

 

Overnatting

Tørvis har 28 dobbeltrom, alle romma har balkong og ligg vendt mot fjorden: Jo høgare etasje, dess betre utsyn.

nigardsbreen.jpg

Sogn

"Eg veit ein stad tett innmed Jotunheimen, der Lustrafjorden blånar djup og smal, der tindane stig opp av skoddeeimen, og jøkulelvar fløymer grå i dal"

(Song til Luster)

Lima01.jpg

Bryllaup

Ta med deg familie og vener til ei bryllaupshelg i Marifjøra. Me legg opp helga etter dykkar ynskjer og bestiller godt vêr.